فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

ضوابط و مقررات-طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

مفاهیم و تعاریف منطقه بندی کاربری زمین و ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی ضوابط و مقررات ویژه در کانون ها و محورهای معرفی شده ضوابط نما و بدنه سازی شبکه معابر و دسترسی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اقتصادشهری

تحقیق اقتصادشهری مقاطع کاردانی وکارشناسی شهرسازی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی پیاده راه 17شهریور

بررسی پیاده راه 17شهریور

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت پروژه تعریف مدیریت شهری

شهر سکونتگاهی، نسبتا بزرگ و دائمی است. سازمان ملل متحد در سال 1367 خورشیدی، شهر را چنین تعریف می کند: شهر مکانی با تراکم بالای جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که در آن فعالیت اصلی مردم غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی اداره می شود.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت پروژه مدیریت شهری (ترکیه)

موقعیت جغرافیایی کشور ترکیه ویژگی های کشور ترکیه نواحی کشور ترکیه تقسیم بندی استانی استانبول موقعیت استانبول ویژگی های استانبول جاذبه های گردشگری استانبول مدیریت شهری ترکیه مقایسه مدیریت شهری ایران _ترکیه برنامه ریزی شهری قوانین شهرسازی ترکیه تجربه های جهانی بهسازی،نوسازی،بازسازی کشور ترکیه معماری

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاروانسراها

کاروانسراها

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح آماده سازی ( و طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری)

شهرک دانش و سلامت شهر مشهد ( ارضی ذکریا)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات امکان سنجی منطقه گردشگری غار دانیال

نمونه مطالعات کامل از امکان سنجی

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد- کیفیت اتصال و حرکت عابر پیاده

مقدمه2-1 کیفیت ها در طراحی شهری2-2 کیفیت اتصال در طراحی شهری2-3کیفیت اتصال از دیدگاه عملکردی2-3-1دسته بندی فعالیت ها براساس نظریه یان گل2-3-1-1 فعالیت ها ضروری2-3-1-2 فعالیت های انتخابی2-3-1-3 فعالیت های اجتماعی2-3-2 دسته بندی فعالیت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی